UzmanForum.Net - E簰ence, Bilgi ve Paylam Platformu


Geri git   UzmanForum.Net - E簰ence, Bilgi ve Paylam Platformu > Yardım

Forum Duyurular
UzmanForum.Net - Forum Kurallar
UzmanForum.Net - Moderat顤 Bavurusu
UzmanForum.Net - 琄erileriniz
UzmanForum.Net - 溮kayetleriniz
UzmanForum.Net - Nick De簨imi Hakknda
UzmanForum.Net - Avatar De簨im 酨tekleri
BB Code
BB code is a set of tags based on the HTML language that you may already be familiar with. They allow you to add formatting to your messages in the same way as HTML does, but have a simpler syntax and will never break the layout of the pages you are viewing. The ability to use BB code is set on a forum-by-forum basis by the administrator, so you should check the forum rules when you post a new message.

Below is a list of the BB code tags you can use to format your messages.
vB Kodu Listesi
[b], [i], [u] Kalın / Eğik / Altı çizik
[color] Renk
[size] Byklk
[font] Yazı tr
[highlight] 琄e çekilmiş yazı
[left], [right], [center] Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[indent] İçe basık
[email] E-Mail-Linki oluştur
[url] Link oluştur
[thread] Konuya Y霵lendirir
[post] Bir Mesaja metin ile y霵lendirilme
[list] Sıralanmamış Liste / Sıralı Listeler
[img] Grafikler
[code] Kod
[php] PHP- Kodu
[html] HTML-Kodu
[quote] Alıntı
[noparse] Stop BB Code Parsing
[attach] Eklenti
Incorrect BB Code Usage:
  • [url] www.example.com [/url] - don't put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
  • [email]myname@domain.com[email] - the end brackets must include a forward slash ([/email])

Kalın / Eğik / Altı çizik
[b], [i] ve [u] Tag惻arı ile Metininizi kalın, eğik yada altı çizik olarak oluşturabilirsiniz.
Syntax [b]Text[/b]
[i]Text[/i]
[u]Text[/u]
琀nek [b]Bu Yazı Kalındır[/b]
[i]Bu Yazı eğiktir[/i]
[u]Bu azının altı çiziktir[/u]
Sonuç Bu Yazı Kalındır
Bu Yazı eğiktir
Bu azının altı çiziktir

Renk
[color] Tagı ile Metninizin Renklerini değiştirebilirsiniz.
Syntax [color=Opsiyon]Text[/color]
琀nek [color=blue]Bu Yazı Mavidir[/color]
Sonuç Bu Yazı Mavidir

Byklk
[size] Tagı ile Yazı byklkleri değiştirilebilir.
Syntax [size=Opsiyon]Text[/size]
琀nek [size=+2]Bu Yazı iki byklktedir, normalden byktr[/size]
Sonuç Bu Yazı iki byklktedir, normalden byktr

Yazı tr
[font] Tagı yardımı ile Metninizin yazı trn değiştirebilirsiniz.
Syntax [font=Opsiyon]Text[/font]
琀nek [font=courier]Bu Yazı Courier-Yazıtr kullanıyor[/font]
Sonuç Bu Yazı Courier-Yazıtr kullanıyor

琄e çekilmiş yazı
[highlight] Tagı yardımı ile Metninizi 霵e çekebilirsiniz.
Syntax [highlight]Text[/highlight]
琀nek [highlight]Bu Yazı 霵e çekilmiştir[/highlight]
Sonuç Bu Yazı 霵e çekilmiştir

Sol tabanlı / Sağ tabanlı / Ortalanmış
[left], [right] ve [center] Tag惻arı ile Metninizin y霵n seçebilirsiniz.
Syntax [left]Text[/left]
[center]Text[/center]
[right]Text[/right]
琀nek [left]Bu Yazı Sol tabanlıdır[/left]
[center]Bu Yazı ortalanmıştır[/center]
[right]Bu Yazı sağ tabanlıdır[/right]
Sonuç
Bu Yazı Sol tabanlıdır
Bu Yazı ortalanmıştır
Bu Yazı sağ tabanlıdır

İçe basık
[indent] Tagı ile Metninizi içe doğru bastırabilirsiniz.
Syntax [indent]Text[/indent]
琀nek [indent]Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır[/indent]
Sonuç
Bu Yazı içe doğru bastırılmıştır

E-Mail-Linki oluştur
E-Mail-Tag惻arı ile bir 閍eye Mail g霵derebilirsiniz. Diğer bir Parametre yardımı ile E-Mail linkine bir Metinde yazabilirsiniz.
Syntax [email]Text[/email]
[email=Opsiyon]Text[/email]
琀nek [email]j.doe@example.com[/email]
[email=j.doe@example.com]Bana E-Mail g霵der[/email]
Sonuç j.doe@example.com
Bana E-Mail g霵der

Link oluştur
[url] Tagı yardımı ile Linkler yazabilirsiniz Sizi başka Sitelere vs y霵lendirebilecek olan.
Syntax [url]Text[/url]
[url=Opsiyon]Text[/url]
琀nek [url]http://www.uzmanforum.net[/url]
[url=http://www.uzmanforum.net]UzmanForum.Net - E簰ence, Bilgi ve Paylam Platformu[/url]
Sonuç http://www.uzmanforum.net
UzmanForum.Net - E簰ence, Bilgi ve Paylam Platformu

Konuya Y霵lendirir
[thread] ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak y霵lendirebilir, bunun i蓾n y霵lendirilecek Konunun İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [thread]Konu-İD[/thread]
[thread=Konu-İD]Text[/thread]
琀nek [thread]42918[/thread]
[thread=42918]Bana tıkla![/thread]
(Uyarı: Konu İD愀i/Mesaj İD愀i sadece bir 顤nektir. Bu İD惻ere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç http://www.uzmanforum.net/showthread.php?t=42918
Bana tıkla!

Bir Mesaja metin ile y霵lendirilme
[post] Tagı ile belirli Mesajlara Link yerine bir Metine tıklayarak y霵lendirebilir, bunun için y霵lendirilecek Mesajın İD numarasını vermeniz gerekir.
Syntax [post]Mesaj-İD[/post]
[post=Mesaj-İD]Text[/post]
琀nek [post]269302[/post]
[post=269302]Bana tıkla![/post]
(Uyarı: Konu İD愀i/Mesaj İD愀i sadece bir 顤nektir. Bu İD惻ere ait Konu yada Mesaj olmayabilir.)
Sonuç http://www.uzmanforum.net/showthread.php?p=269302#post269302
Bana tıkla!

Sıralanmamış Liste
[list] Tagı ile sıralandırılmış Listeler oluşturabilirsiniz. Bu trdeki Listelerdeki her Yazılım [*] Tagı ile başlar.
Syntax [list]Text[/list]
琀nek [list]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  • birinci Yazılım
  • ikinci Yazılım

Sıralı Listeler
Gelişmiş [list] Tag惺 ile sıralı Listeler oluşturabilirsiniz. Bu Parametre ile 1 (numaralanmış Liste), a yada A (Byk ve Kçk harf ile) . i yada I (Roma rakamlı) olabilir.
Syntax [list=Opsiyon]Text[/list]
琀nek [list=1]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]

[list=a]
[*]birinci Yazılım
[*]ikinci Yazılım
[/list]
Sonuç
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım
  1. birinci Yazılım
  2. ikinci Yazılım

Grafikler
[img] Tagı yardımı ile Mesajınıza Resim ekleyebilirsiniz. Bu VB Kodunu [url] Tag惻arı ile birleştirerek Resminizin bulunduğu Linkide verebilirsiniz.
Syntax [img]Text[/img]
琀nek [img]http://www.uzmanforum.net/images/statusicon/forum_new.gif[/img] (Link yok)

[url=http://www.example.com] [img]http://www.uzmanforum.net/images/statusicon/forum_new.gif[/img] [/url] (Link (URL))
Sonuç (Link yok)

(Link (URL))

Kod
Bu [code] Tagı g飉teriyorki Metin (Monospace Font) değil ve boşluk olarak g飉terilir.
Syntax [code]Text[/code]
琀nek [code]
<script type="text/javascript">
<!--
    alert("Hello world!");
//-->
</script>
[/code]
Sonuç
Kod:
<script type="text/javascript">
<!--
	alert("Hello world!");
//-->
</script>

PHP- Kodu
[php] Tagı aynen [code] Tagı gibi çalışır, ama belirli (Syntax Highlightning) kodları gerektirir.
Syntax [php]Text[/php]
琀nek [php]
$myvar = 'Hello World!';
for ($i = 0; $i < 10; $i++)
{
    echo $myvar . "\n";
}
[/php]
Sonuç
PHP- Kodu:
$myvar 'Hello World!';
for (
$i 0$i 10$i++)
{
    echo 
$myvar "\n";


HTML-Kodu
[html] Tagı yardımı ile 霵e çekilmiş yazı (Syntax Highlighting) HTML-Kodu ile yarabilirsiniz.
Syntax [html]Text[/html]
琀nek [html]
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>
[/html]
Sonuç
HTML-Kodu:
<img src="image.gif" alt="image" />
<a href="testing.html" target="_blank">Testing</a>

Alıntı
[quote] Tagı ile bir Mesajdan alıntı yapabilirsiniz.
Syntax [quote]Alıntı[/quote]
[quote=Kullanıcı ismi]Text[/quote]
琀nek [quote]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
[quote=John Doe;39]Lorem ipsum dolor sit amet[/quote]
Sonuç
Alıntı:
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe惺simli yeden Alıntı
Lorem ipsum dolor sit amet
Alıntı:
John Doe惺simli yeden Alıntı Mesajı g飉ter
Lorem ipsum dolor sit amet

Stop BB Code Parsing
[noparse] Tagı yardımı ile, vB Kodunun [noparse] Tagı ile Yazı dzenlemesinde kullanılmasını 霵ler.
Syntax [noparse][b]Text[/b][/noparse]
琀nek [noparse][b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b][/noparse]
Sonuç [b]Lorem ipsum dolor sit amet[/b]

Eklenti
[attach] Tagı yardımı ile Eklenti Mesajın herhangi bir yerine yerleşrtirilebilir. Bu sadece Mesaja eklenen Eklentiler için geçerlidir.
Syntax [attach]attachmentid[/attach]
琀nek [attach]12345[/attach]
Sonuç


Yasal Uyar
    UzmanForum.Net Trkiye'nin en renkli arkadalk, sohbet, e簰ence ve bilgi paylam platformudur. Hukuka, yasalara, telif ve kiilik haklarna ba簰dr.5651 sayl yasada belirtilen "Yer Sa簰ayc" olarak hizmet sunmaktadr. 愮gili yasaya g顤e site y霵etiminin tm i蔒rikleri kontrol etme ykmll蹞 yoktur. Bu sebep ile sitemiz, uyarlar dikkate alarak yasa d paylamlar hakknda gerekli ilemleri yapmaktadr.Oluabilecek yasal sorumluluklar yelerimize aittir.Gerekli 溮kayet Bildirimleri "溮kayet" buradan yapabilirsiniz.
UzmanForum 2018 - 201∞
UzmanForum.Net tescilli bir markadr.

Teknolobi IRC ve Web Hosting Hizmetleri.